top of page

OM SKOVENE

Skovpolitik_edited.jpg

Skovpolitikken beskriver formålet med skovdriften samt de politiske retningslinjer og visioner for driften af de kommunale skove i Frederikshavn Kommune

Driftsplan.png

Driftsplanen beskriver de forskellige skoves målsætninger og udvikling over den kommende trægeneration. I modsætning til skovpolitikken er driftsplanen en operationel udløber af skovpolitikken.

Driftsplan light.png

Driftsplan light er til dig, der gerne vil have en hurtig introduktion i driftsplanarbejdet. Light versionen er en kortere udgave der beskriver de vigtigste greb i driftsplanen.

Skovkort i farve.png

Frederikshavn Kommunes skove er digitaliseret og driftsplanlægningen tager udgangspunkt i en række skovkort med inddeling af skovene. Du kan bruge kortene til at navigere efter i skoven eller til at få indsigt i hvilke træarter og år træerne er plantet.

Driftsplan Bangsbo Dyrehave.png

Bangsbo Dyrehave er omfattet af nogle særlige driftsforhold på grund af den gamle landsskabsfredning af Bangsbo Hovedgaard og arealerne heromkring. Derfor har Dyrehaven og Bangsboområdet deres egen drifts- og plejeplan, der tager højde for fredningsbestemmelserne

Basisundersøgelse af biodiversitet Frede

I forbindelse med de driftsmæssige hensyn til biodiversiteten i Frederikshavn Kommunes skove har vi fået lavet en overvågning tiltagene. Særligt belyst, hvordan udlæg af urørt skov bidrager til biodiversiteten i skovene. For at belyse forskellige aspekter af biodiversiteten er tre grupper blevet undersøgt: Flagermus, Vedboende svampe og Epifytiske laver

bottom of page